Vítejte! Mám radost, že Vám na Vašem dítěti záleží. Máte zájem rozvíjet jeho řeč? Zvu Vás na logopedii hrou ;)

Mgr. Dita Prusenovská

739 409 040

Soukromá mateřská školka Univerzitka
Muchova 24, Brno - Černá Pole
www.univerzitka.cz

prusenovskad@gmail.com

Vývojová dysfázie

Jde o specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností až neschopností naučit se verbálně komunikovat, přestože podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené - dítě má dostatek mluvních podnětů, správný mluvní vzor. Vývojová dysfázie vzniká při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte.

 

Termín vývojová vada řeči znamená, že stav řeči dítěte se vyvíjí a stanovená diagnóza tedy není navždy. Pod odborným vedením v kombinaci s pravidelným cvičením, dochází k jeho zlepšení. Zvlášť důležitá je včasná a přesná diagnostika a odlišení vývojové dysfázie od jiných vývojových poruch.
 
Projevy:
*  Vývoj řeči je vždy opožděný, výrazně je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, stavby vět. Typické jsou výrazné agramatismy.

*  Děti mají nápadnou poruchu krátkodobé paměti, narušenou motoriku mluvidel při tvorbě hlásek.

*  Slova, věty a jednoduché říkanky komolí, jejich řeč připomíná řeč cizince, který se špatně naučil česky.

*  Chybné zrakové vnímání je patrné při kresbě, která bývá zpravidla deformována a výrazně opožděná.