Vítejte! Mám radost, že Vám na Vašem dítěti záleží. Máte zájem rozvíjet jeho řeč? Zvu Vás na logopedii hrou ;)

Mgr. Dita Prusenovská

739 409 040

Soukromá mateřská školka Univerzitka
Muchova 24, Brno - Černá Pole
www.univerzitka.cz

prusenovskad@gmail.com

Dyslálie

Jde o druh narušené komunikační schopnosti, která se vyskytuje nejčastěji. Dyslálii neboli patlavost, řadíme mezi poruchy artikulace. Vyznačuje se narušením výslovnosti jedné hlásky nebo skupiny hlásek, zatímco ostatní hlásky jsou vyslovovány správně. Dyslalie se v mluvené řeči projevuje jako vynechávání vyslovovaných hlásek (např. ryba=yba), nahrazení jinými (artikulačně podobnými, např. ryba=lyba) hláskami nebo jsou hlásky vyslovovány nepřesně např. s jazykem mezi zoubky.
 
Důležité je respektovat fyziologický vývoj artikulace Vašeho dítěte a nepožadovat po něm výkony, na které ještě není zralé.