Vítejte! Mám radost, že Vám na Vašem dítěti záleží. Máte zájem rozvíjet jeho řeč? Zvu Vás na logopedii hrou ;)

Mgr. Dita Prusenovská

739 409 040

Soukromá mateřská školka Univerzitka
Muchova 24, Brno - Černá Pole
www.univerzitka.cz

prusenovskad@gmail.com

FAQ - Otázky a odpovědi

Kdy nejdříve navštívit logopeda?

Logopedická péče obvykle začíná v předškolním období, nejdříve ve věku 4 let. V případě že ale dítě některé hlásky vadně tvoří např. mezizubně vyslovuje sykavky, dále pokud u dítěte vázne porozumění řeči, jeho řeč je neplynulá, výrazně nesrozumitelná nebo se u dítěte objevuje opoždění ve vývoji řeči je vhodné vyhledat logopeda již před dovršením čtvrtého roku.

Kdy by dítě mělo umět hlásku R?

Hláska R se nacvičuje nejdříve po pátém roce věku dítěte. Před samotným nácvikem je důležité, aby dítě umělo správně vyslovit hlásku D a hlásku L. Hláska R je náročná na motoriku jazyka a na výdechový proud vzduchu. Metodiku nácviku je třeba provádět pouze pod vedením zkušeného logopeda. Není vhodné se o ni pokoušet bez odborného vedení. Často se pak stává, že dítě se naučí nesprávné francouzské hrdelní R, které je pak nutné zbytečně zdlouhavě přecvičovat.

Jak doma s dítětem procvičovat?

Tipy na domácí procvičování jsem shrnula v sekci Doporučení pro rodiče/Jak doma s dítětem procvičovat.